Ова страна захтева новију верзију додатка за приказ flash садржаја.

Ажурирајте одговарајући додатак.

Портал Атлас културне баштине израђен је у оквиру пројекта под називом „Дигитални атлас културне баштине“. Општи циљ овог пројекта јесте доприношење процесу дигитализације културне баштине у Републици Србији подстицањем дигитализације културне баштине у 7 локалних самоуправа и креирањем виртуелног центра за презентовање српске културне баштине, информисање и размену знања у овој области.

Пројекат се састоји из два главна сегмента:
  • активирања, едукације и подстицања умрежавања заинтересованих актера у 7 одабраних општина у области дигитализовања културне баштине; током пројекта, уз учешће 175 представника релевантних кључних актера (музеји, библиотеке, архиви, центри за културу, туристичке организације, локалне самоуправе, школе, НВО...), одржава се 7 округлих столова и 2 едукативна вебинара;

  • израде Атласа културне баштине – портала са обједињеном базом дигитализованих колекција српске културне баштине, едукативним и информативним садржајима.
Путем пројекта 7 локалних самоуправа (Бор, Јагодина, Панчево, Медвеђа, Сопот, Велико Градиште и Лозница) добијају оснажене и умрежене људске ресурсе, а сви заинтересовани актери широм Србије и најшира заједница у Србији добијају јединствен портал са обједињеном базом колекција српске културне баштине, едукативним и информативним садржајима. Креирањем Атласа културне баштине ствара се први портал у Србији на којем се обједињењено презентују дигитализоване колекције српске културне баштине и који претендује да постане централно место за информисање и размену знања у овој области.

Пројекат реализује Центар за друштвено економски развој, уз подршку Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.